På jakt etter lærlingplass som bilmekaniker? Kontakt Aarsby Bil på Skjetten

Godkjent lærebedrift

Aarsby Bil AS tror på fremtiden

Aarsby Bil AS er godkjent medlemsbedrift under Akershus lærebedrifter innen bilfaget

For å bli godkjent som lærebedrift må bedriften ha en slik virksomhet at den kan dekke innholdet i læreplanen for faget. I tillegg må bedriften ha en person som har en bakgrunn i faget, og som kan godkjennes som faglig leder.

Vi tilbyr lærlinger relevante arbeidsoppgaver som muliggjør opplæring i kompetansemålene i den aktuelle læreplanen.

Når lærlingen har bestått fag- eller svenneprøven er vårt ansvar som lærebedrift over, men vi har ansatt mange lærlinger opp gjennom årene.

Opplæringslovens §4-3

Opplæringslovens §4-3 sier at lærebedrifter skal godkjennes av fylkeskommunen etter faglig vurdering av Yrkesopplæringsnemnda.

Krav for å bli godkjent som lærebedrift:

  • Lærebedriften skal kunne gi en opplæring som tilfredstiller kravene i lov og forskrift, herunder læreplanen i faget
  • Lærebedriften skal ha en faglig leder/instruktør med ansvar for opplæringen. Det er vanligvis et krav at faglig leder/instruktør har fag-/svennebrev i faget. I noen tilfeller kan en bedrift godkjennes når faglig leder/instruktør har annen relevant utdanning eller lang og allsidig praksis i faget
  • Lærebedriften skal utvikle en intern plan for opplæring i bedriften slik at opplæringen dekker læreplanen. Fylkeskommunen kan bistå i dette arbeidet
  • Alle nye faglig leder i lærebedrifter/medlemsbedrifter gjennomfører et Grunnkurs i fagopplæring (nettkurs/e-kurs) før fylkeskommune endelig godkjenner bedriften som lærebedrift

Som godkjent lærebedrift sørger vi for følgende:

  • Lage en plan for opplæringen med utgangspunkt i læreplanen for faget
  • Bli kjent med opplæringsloven som omhandler opplæring i bedrift
  • Tilby et godt arbeids- og læremiljø
  • Ha et system for planlegging, gjennomføring og vurdering av opplæringen
  • Vurdere opplæringen av lærlingene i bedriften jevnlig
  • Melde lærlingen opp til fag- eller svenneprøve ved læretidens slutt

På jakt etter lærlingplass? Kontakt oss!

Vi er autorisert bilverksted for Range Rover, Mercedes-Benz og Jaguar – og et godt valg for deg som er lærling

Ring : 67 20 77 30

Eller send oss en melding!