Personvernpolicy - Aarsbybil

Personvernpolicy

Det er viktig for Aarsby Bil AS å ivareta din personlige integritet og ditt personvern. Aarsby Bil AS sin målsetting er å følge de til enhver tid gjeldende regler for behandling av personopplysninger. Formålet med Aarsby Bil AS sin personvernpolicy er å informere deg om hvilke opplysninger Aarsby Bil AS samler inn og hvordan opplysningene anvendes. Ved å godkjenne personvernpolicyen på AarsbyBil.no i forbindelse med kjøp eller registrering av opplysninger, samtykker du til behandlingen av dine personopplysninger i henhold til det som er angitt nedenfor.

1. Hvordan Aarsby Bil AS behandler dine personopplysninger

Aarsby Bil AS behandler dine personopplysninger i tråd med personopplysningslovens regler. De personopplysningene du som kunde utleverer, har utlevert, eller som vi samler inn på AarsbyBil.no gjennom cookies (informasjonskapsler) for å administrere dine kjøp eller følge opp våre forpliktelser overfor deg som kunde behandles av Aarsby Bil AS. Personopplysningene som behandles er navn, adresse, kjennetegn kjøretøy, telefonnummer, e-postadresse, kjøp-, betalings- og ordrehistorikk, betalings- og kredittkortnummer samt IP-adresse. Ved innsending av CV relatert til stillingssøknader kan det være ytterligere informasjon som samles inn. Aarsby Bil AS, org. nr. 914974399 , Hvamsvingen 5, 2013 SKJETTEN er behandlingsansvarlig.

2. Hva benyttes personopplysningene til?

Ved å utlevere dine personopplysninger til oss samtykker du til at personopplysningene legges inn i vårt kunderegister og benyttes til, og utgjør grunnlag for, identifisering, markeds- og kundeanalyser, kundeoppfølging samt vurdering av tjenester og produkter. Personopplysningene anvendes også for markedsføringsformål, for eksempel ved utsendelse av post, sms og e-post, om du ikke har reservert deg for direkte markedsføring.

På oppdrag av, og i enkelte tilfeller etter krav fra, betalings- eller kredittforetak kommer ditt fødselsnummer til å bli behandlet i forbindelse med kjøp.

Du samtykker også til at personopplysningene, for disse formål, kan bli utlevert til andre virksomheter som Aarsby Bil AS samarbeider med, både innenfor og utenfor EU og EØS-området.

Personopplysninger vil kunne bli utlevert til selskap som utfører tjenester for Aarsby Bil AS, som for eksempel infrastruktur og IT-tjenester, utføring av kundetjenester, behandling og analyse av markedsundersøkelser og utføring av statistiske analyser. Slike selskaper kan være etablert både innfor og utenfor EU- og EØS-området.

Ved å godkjenne personvernpolicyen på AarsbyBil.no ved kjøp eller utlevering av opplysninger, samtykker du til at dine personopplysninger overføres til land utenfor EØS.

3. Hvor lenge lagres dine opplysninger?

Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningslovens krav. Dette innebærer at dine opplysninger ikke lagres lenger det som er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen av opplysningene, med mindre annen lovgivningen pålegger eller tillater lagring i lengre tid.

4. Rett til innsyn i opplysninger og endring/korrigering av opplysninger

I henhold til personopplysningslovens regler har du rett til innsyn i de opplysninger vi behandler om deg. Slik informasjon kan fås ved å rette en skriftlig og undertegnet forespørsel til oss. Forespørselen sendes til: Aarsby Bil AS, Behandlingsansvarlig, Hvamsvingen 5, 2013 SKJETTEN. Til samme adresse kan du også sende henvendelser vedrørende reservasjon mot direkte reklame eller retting av feilaktig eller ufullstendig personopplysninger.

Ved endring av opplysninger som du har gitt til Aarsby Bil AS, for eksempel ved endring av e-postadresse, navn eller betalingsopplysninger, ber vi deg informere Aarsby Bil AS om de korrekte opplysningene ved å sende en e-post til post@aarsbybil.no. Forespørsler om korrigering, sperring eller sletting av personopplysninger kan gjøres til enhver tid.

Hvis du har reservert deg mot at dine opplysninger behandles for markedsføringsformål, vil opplysningene ikke bli behandlet for dette formålet. Har du tidligere samtykket kan du når som helst kontakte oss å reservere deg mot at vi skal benytte personopplysninger for markedsføringsformål.

5. Taushetsplikt

Aarsby Bil AS har taushetsplikt om personopplysninger som gjelder helsetilstand og andre personlige forhold. Tilgangen til personopplysninger er begrenset av taushetspliktregler og prinsippet om at tilgang er begrenset til personer som har saklig behov for opplysninger. Aarsby Bil AS sine medarbeidere som har behov for opplysningene i sitt arbeid har tilgang til opplysninger, men har taushetsplikt overfor uvedkommende. Aarsby Bil AS sine medarbeidere får kun tilgang til de opplysninger som er nødvendige for å kunne utføre sine arbeidsoppgaver.

5.1 Behandling av personopplysninger for andre formål

Personopplysninger som ikke anses sensitive i henhold til personopplysningslovens regler vil kunne behandles i vårt kunderegister som grunnlag for markeds- og kundeanalyser, kundeoppfølging samt vurdering av tjenester og produkter. Dette forutsetter at du uttrykkelig har godkjent det, for eksempel i forbindelse med bestilling av time eller ved å sende inn en stillingssøknad. Personopplysningene kan da også anvendes for markedsføringsformål, om du ikke har reservert deg for direkte markedsføring. Med personopplysninger som ikke anses som sensitive menes opplysninger som ikke gjelder din helse, eksempelvis navn, adresse, e-postadresse og telefonnummer. Medarbeidere som trenger tilgang til dine personopplysninger for disse formålene vil da få tilgang til dem.

6. Lenker

Denne personvernpolicyen gjelder bare for AarsbyBil.no. AarsbyBil.no kan inneholde lenker til andre nettsteder. Når du følger lenker til andre nettsteder oppfordrer vi deg til å lese personvernpolicyen som gjelder for den aktuelle siden. Aarsby Bil AS tar ikke ansvar for andre nettsteders behandling av personopplysninger.

7. Endring av personvernpolicyen

Aarsby Bil AS forbeholder seg retten til løpende å foreta endringer i denne policyen i den utstrekning endringene er nødvendige for å følge opp hendelser eller for å oppfylle nye rettslige eller tekniske krav. Alle endringer i denne personvernpolicyen vil bli publisert på AarsbyBil.no.